• CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG THẮNG TAM
  • |
  • Điện thoại: 064. 357.4446
  • |
  • Fax: 064. 357.4447
  • |
  • Hotline: 0907879437

Bán vật liệu xây dựng

Bán và vận chuyển vật liệu xây dựng và vật tư hoàn thiện chất lượng, chủng loại tốt nhất.

  • Cát: Tóc Tiên, Châu Pha
  • Đá 1x2, 4x6, Đá Hộc. Đá chẻ Châu Pha