• CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG THẮNG TAM
  • |
  • Điện thoại: 064. 357.4446
  • |
  • Fax: 064. 357.4447
  • |
  • Hotline: 0907879437

Dịch vụ cơ khí công nghiệp

Gia công lắp đặt sản phẩm cơ khí công nghiệp. Gia công chế tạo cơ khí chính xác.

Nhà xưởng công ty: