• CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG THẮNG TAM
  • |
  • Điện thoại: 064. 357.4446
  • |
  • Fax: 064. 357.4447
  • |
  • Hotline: 0907879437

DỰ ÁN CHO HỆ THỐNG CÔNG TY THIÊN NAM OFFSHORE

Một số hình ảnh thi công tiêu biểu :