• CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG THẮNG TAM
  • |
  • Điện thoại: 064. 357.4446
  • |
  • Fax: 064. 357.4447
  • |
  • Hotline: 0907879437

DỰ ÁN LẮP ĐẶT HỆ THỐNG CAMERA CHO CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN VĨNH TÂN 2017-2019

Một số hình ảnh tiêu biểu: