• CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG THẮNG TAM
  • |
  • Điện thoại: 064. 357.4446
  • |
  • Fax: 064. 357.4447
  • |
  • Hotline: 0907879437

Thẩm tra công trình xây dựng

Nhằm đảm bảo tính chính xác và hợp lý trong quá trình thi công được thể hiện trong hồ sơ thi công, chúng tôi sẽ làm sáng tỏ và rõ ràng về khối lượng, chất lượng, của vật tư đã đang và sẽ đưa vào công trình một chính xác nhất, công tâm nhất.